O nás

Podnikať transparentne a garantovať okrem ekonomickej prosperity spoločnosti aj ochranu životného prostredia. Uctievať každého zákazníka a byť voči ním ústretový. K udržaniu svojej pozície na trhu pravidelne sa starať okrem modernizácie výrobných zariadení s vysokou environmentálnou účinnosťou aj o skvalitnenie firemnej kultúry ako aj o pravidelnú a otvorenú komunikáciu so zamestnancami k dosiahnutiu ich maximálnej spokojnosti na pracovisku v záujme úspešného plnenia náročných úloh.

     


       DOMITRI, spol. s r. o. bola založená v roku 1996. Recykláciou plastových odpadov sa zaoberá od roku 1998. Do roku 2008 spoločnosť postupne vybudovala výrobnú kapacitu na zhodnocovanie 3 500 t plastového odpadu na báze polymérov typu LDPE, LLDPE, HDPE, PE, PP, PS, HPS, ABS a PA.

      V roku 2003 spoločnosť rozšírila svoj výrobný program o vyfukovanie mono polyetylénových fólií a následne o výrobu vriec na základe vstupných surovín z vlastných regranulátov a podľa požiadavky zákazníkov aj z granulátov so žiadanými aditívami.

      Do roku 2011 firma dosiahla ročnú výrobnú kapacitu 2 500 t fólie a 2 000 t vriec. Odbyt svojich výrobkov spoločnosť zabezpečuje okrem tuzemského aj na zahraničnom trhu.

      Spoločnosť na znak preukázania svojej zákazníckej orientácie a získania dôveryhodnosti svojich klientov venuje patričnú pozornosť pri obnovení a rozšírení svojho strojnotechnologického parku dodržiavaniu rozhodujúcich environmentálnych požiadaviek doby, ako aj racionálnemu využívaniu energií vo výrobných procesoch, produkovaním minimálneho množstva nutného recyklovateľného technologického odpadu pri výrobe plne recyklovateľných výrobkov.

Štruktúra výrobných činností

  • Triedenie a drvenie plastových odpadov
  • Recyklácia plastových odpadov
  • Výroba mono fólií
  • Flexotlač
  • Výroba vriec a ostatných finálnych výrobkov