GDPR

Ochrana osobných údajov

      Od 25.05.2018 je v účinnosti nové nariadenie EÚ s názvom GDPR a s ním súvisiace aj povinnosti ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018.

      GDPR upravuje nariadenie EÚ 2016/679 a týka všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje.

      Cieľom GDPR je ochrana digitálneho práva všetkých občanov. Hlavým bodom je upravený spôsob spracovávania osobných údajov.

      GDPR je aplikovaná aj v Domitri, spol. s r. o. prostredníctvom vypracovanej smernice.