Recyklácia

      Dotriedený a podľa potreby drvený plastový odpad sa z recykluje termomechanickým spôsobom na dvoch recyklačných linkách od rakúskeho výrobcu EREMA GmbH o výkone 550 kg/h.  

               Odpady na báze polymérov LDPE, LLDPE, HDPE, PE, PP, PS, HPS, ABS a PA - z baliacich fólií, odrezky z výrobkov, nepodarky z lisovaných a extrudovaných výrobkov a dopady so strunových a vláknitých výrobkov.


Použitie regranulátov