Služby

                                                                      prenájom skladových priestorov                                            

Prenájom halových objektov o rozlohe 5 500 m2 :

      Tri nezávislé nezateplené halové objekty o rozmeroch 60 x 36 m s pancierovou bezprašnou podlahou a 60 x 18 m o svetlej výške 8 m a 35 x 15 m o výške 6 m.

      Sklady sa nachádzajú na parcele č. 865/8, 865/12 v katastri obci Gemerská Hôrka v oplotenom areáli so širokými betónovými manipulačnými cestami pred vstupmi do jednotlivých halových objektov. Haly sú vybavené s hydrantmi, osvetlením interiéru, ako aj rampami na uľahčenie vykládky a nakládky tovaru.

      Prenájom objektu a rozlohe 460 m2 pre nájomcu na výrobu strojárenských výrobkov.