Súhlasy a rozhodnutia 

Zoznam dokumentov


2022

      1. Rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov


2020

       2. Rozhodnutie zmena súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

      3. Rozhodnutie zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

      4. Rozhodnutie zmena súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov


2016

      5. Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom


2015

      6. Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

      7. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov


2013

      8. Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom


2011

      9. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov


2010 


      10. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

      11. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 


2006

      12. Havarijný plán


2005

      13. Prevádzkový poriadok

      14. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi


2002

      15. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
2022

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov


2020

Rozhodnutie zmena súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti 2020

Rozhodnutie zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2020

Rozhodnutie zmena súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2020

2016

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom 2016

2015


Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti 2015

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2015

2013

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom 2013  

2011

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2011

2010

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 2010

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2010

2006

Havarijný plán 

2005

Prevádzkový poriadok 

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 2005

2002

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2002