História spoločnosti

Sem vložte podnadpis

      Spoločnosť bola založená v roku 1996 - zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., v oddieli Sro, vložka č. 8398/V.

      V rokoch 1996-1998 spoločnosť koordinovala dodávku tepla pre 62 bytových jednotiek z prenajatej kotolni od BD.

      Počnúc s rokom 1996 spoločnosť začala s vlastnými zamestnancami poskytovať služby, až do roku 2003, pri ručnom prebaľovaní výrobkov a nakladaní s technologickým odpadom v areáli spoločnosti SCA Hygiene product.

      Po obstaraní technológie a realizácie projektu začala spoločnosť zhodnocovať plastový technologický odpad z hygienickej výroby SCA a neskoršie pre nezáujem trhu o regranulát na báze zmesných odpadov PE/PP - spoločnosť od r. 2006 zhodnocuje len jednodruhové odpady nakupované na území Slovenskej republiky s ročnou výrobnou kapacitou 3 000 t.

      V rokoch 2003 -2008 spoločnosť zmenila formu spolupráce s miestnou zahraničnou firmou na personálny prenájom, zamestnávaním 300 až 400 svojich zamestnancov v rôznych profesiách.

      V súlade s dopytom trhu v rokoch 1999 - 2001 spoločnosť po vybudovaní 3 ks. halových objektov rozšírila svoje služby o prenájom 3 500 m2 skladových priestorov.

      Za účelom zvýšenia pridanej hodnoty k produktu z recyklácie P.O. na báze LD a LLDPE regranulátov spoločnosť v r. 2003 - 2007 rozšírila svoje portfólio - štruktúru výroby o finalizáciu regranulátov a to výrobou a odbytom hadíc (fólií) a vriec.